Voldtægt

Jeg har arbejdet med voldtægt i knap 30 år .

Som studerende arbejde jeg i en alternativ, frivillig rådgivning, hvor jeg blandt andet ledede grupper for voldtægtsofre.

Herefter arbejdede jeg som privatpraktiserende psykolog, hvor jeg stadig var tilknyttet den frivillige rådgivningsgruppe de første fem år.

Symptomer på voldtægt

  • Pludselige grådanfald
  • Hukommelsesproblemer i forbindelse med selve voldtægten eller lige op til og bagefter voldtægten
  • Søvnproblemer
  • Angst for at være ude eller inde – afhængig af, hvor voldtægten er blevet begået
  • Angst for mænd
  • Gentagne brusebade
  • Skam
  • Skyld
  • Seksuelle problemer

Definition af voldtægt

Voldtægt er enhver form for sex mod kvindens (i sjældne tilfælde mænds) vilje.

Det vil sige, at også anden kønslig omgængelse end samleje (som det hedder med et juridisk sprogbrug), kan betegnes som voldtægt.

Strafferammen er som voldtægt, uagtet at der er tale tvungen oralsex, analsex o.l.

Både juridisk og psykologisk skelner man mellem overfaldsvoldtægter og kontaktvoldtægter.

Overfaldsvoldtæger begås af en fremmed mand og kan give færre reaktioner end kontaktvoldtægten, hvor kvinden på forhånd kender manden.

Reaktionerne på en overfaldsvoldtægt kan dog være ganske massive, hvis ofret er blevet påført fysisk skade, kønssygdomme eller er bange for at blive smittet med HIV, som jo først kan be- eller afkræftes efter tre måneder.

Det terapeutiske forløb

Det vigtigste terapeutiske arbejde er, at kvinden fortæller detaljeret om hele voldtægten, således at det er muligt at tale om hver enkelt episode, der plager hende.

Det er endvidere vigtigt at fortælle kvinden, at hun skal meddele familie og eventuel kæreste, at hun skal have lov til at tale om voldtægten lige så mange gange, hun har brug for.

Det nytter ikke at udtrykke, at hun bare skal glemme og komme videre. Det vil forstærke en ensomhed, som hun i forvejen har haft under voldtægten.

Det er endvidere karakteristisk, at kvinden slås med skyldfølelse – hvis jeg ikke havde haft den kjole på, hvis jeg ikke havde drukket, hvis jeg ikke havde gået den vej osv.

Det er her vigtigt at understrege, at kvinden aldrig har ansvaret for, hvad en mand beslutter sig for at gøre. Heller ikke, hvis kvinden i starten har været indladende. Hvis en kvinde siger nej, skal manden lytte efter.

Arbejdet med de andre symptomer kan først ske, når den akutte krisetilstand er overstået.

Gruppevoldtægter

Gruppevoldtægter er nok det mest traumatiske overgreb overhovedet, da der er langt flere, der kan true, håne eller nedværdige ofret.

Voldtægten vil ofte også strække sig over længere tid, hvor ofret bliver fastholdt i angsten for det næste overgreb og dets art.

Gruppevoldtægter er et stigende problem, hvorimod antallet af voldtægter i øvrigt er faldet.

Det skønnes dog, at kun hver femte voldtægt anmeldes. Årsagen til de få anmeldelser kan være, at kvinden gerne vil glemme det hurtigst muligt.

Det kan også være, at hun frygter politiets afhøringer af angst for ikke at blive hørt. Politiets afhøringer er tidligere blevet beskrevet som ”voldtægt nummer to”.

I dag er politiet blevet uddannet til at varetage denne særlige gruppe, som både kan være vidne og offer.

Kontakt mig for hjælp

Med min lange erfaring som autoriseret psykolog og terapeut kan jeg gennem dialog også hjælpe dig.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker behandling eller blot ligger inde med spørgsmål som for eksempel ”hvad er ADHD?” eller ”hvordan behandles det?”.

RING TIL MIG   SKRIV TIL MIG

Autorsieret psykolog, sexolog & parterapeut
CVR: 32113060
Telefon: +4528265803
E-mail: kontakt@hannepedersen.dk