Psykolog til parterapi – undgå skilsmisse med en god parterapeut

Oplever du problemer i dit parforhold? Måske har I svært ved at få sexlivet til at fungere, er dårlige til at kommunikere eller noget helt tredje?

Som din parterapeut i København kan jeg hjælpe dig med de problemer, du oplever.

Personen i behandling behøver støtte

En person i terapi begynder ofte at stille andre krav til sin partner og omverdenen. En sådan forandring kan forvirre eller føre til modstand mod den behandlede partners udvikling.

Det er endvidere vigtigt, at partneren orienteres om den bedste støtte til partneren i behandling. Det er eksempelvis en udbredt antagelse, at problemer skal ties ihjel, eller at man bare skal tage sig sammen.

Som din parterapeut er jeg klar til at hjælpe jer.

Parterapeut med mange års erfaring

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet med parterapi i 30 år. Jeg har en 2½-årig efteruddannelse i parterapi og sexologi ved ”Dansk Forening for Klinisk Sexologi”, hvor undervisningen overvejende fandt sted på Rigshospitalets Sexologiske Klinik og blev varetaget af specialister derfra.

Min terapeutiske tilgang til parterapi er derfor funderet i teori og videreuddannelse samt mange års praktisk erfaring.

Bestil tid til parterapi

Hvad er psykologisk parterapi?

Som din parterapeut kan jeg hjælpe dig med de problemer, der opstår i dit forhold.

Ofte tydeliggør parterapien, hvad problemerne i virkeligheden handler om. I nogle tilfælde kan parret have så store problemer med at sætte ord på, hvad de grundlæggende problemer egentlig handler om.

Et eksempel er, at den ene part i et forhold bliver irriteret over, hvordan den anden part spiser en appelsin. Ofte vil denne irritationen afstedkomme fra et større problem.

Mere konkret kan der være tale om seksuelle problemer, kommunikationsproblemer, problemer med svigerforældre, utroskab, arbejdsnarkomani, ludomani, jalousi m.m.

Nogle gange kan der også være store uenigheder om opdragelsen af børn og særligt af stedbørn/bonusbørn.

Selv om jeg ikke er børnepsykolog, er jeg også kompetent inden for dette område. Jeg tager kun unge i 17-18-årsalderen i behandling.

Hvorfor parterapi hos psykolog?

Parterapi skulle gerne være med til at afklare de grundlæggende problemer, og jeg kan godt lide at bruge hjemmeopgaver i mit arbejde.

Det kan eksempelvis være kommunikationsøvelser, øvelser med henblik på at afhjælpe seksuelle problemer, skriveøvelser eller metoder til at genvinde romantikken.

I forbindelse med disse hjemmeopgaver kan der fremkomme fortrængte erindringer, som kræver ekstra opmærksomhed.

Som udgangspunkt er hjemmeopgaver dog med til at afkorte parterapien. Det skal i den forbindelse også nævnes, at det er vigtigt, at der rent faktisk er tid til at gå i parterapi – det vil sige, at der også er tid til at reflektere hjemme eller udføre anbefalede opgaver.

Hvordan foregår parterapi hos mig?

Den første samtale med et par vil typisk handle om en afklaring af problemet samt indkredsning af årsagen til problemet.

Det er vigtigt, at begge parter oplever ”kemien” som værende i orden i forhold til mig. Er tilliden og kemien i orden, får parret til opgave at skrive deres livshistorie i punktform. Dette overblik over deres liv skal have fokus på mulige traumatiske forhold/oplevelser gående tilbage til barndommen.

Gennem den skrevne livshistorie får jeg måske indblik i nogle hemmeligheder, som mine klienter ikke vil have bliver delt. Disse er naturligvis omfattet af min tavshedspligt.

Jeg bruger udelukkende livshistorien som hjælpemiddel og arbejdspapir til at skabe det bedste forløb for mine klienter.

I forhold til de aktuelle problemer et par har, ser jeg ofte, at der kan drages paralleller til tidligere forhold samt dynamikken mellem forældrene i barndommen.

Et forløb vil typisk strække sig over ca. 10 gange med hyppige sessioner til en start.

Bestil tid til parterapi

Dansk-udenlandske par

Jeg arbejder også med dansk-udenlandske parforhold, hvor der tales henholdsvis dansk, engelsk eller skandinavisk.

Jeg har endvidere et solidt kendskab til særskilte problematikker med opvækst i muslimske miljøer. Jeg har også et solidt kendskab til andre, i nogle tilfælde fundamentalistiske, trossamfund.

Parforholdsproblemer i dansk-udenlandske parforhold adskiller sig som sådan ikke grundlæggende fra danske parforhold.

Dog møder jeg ofte tilfælde, hvor den udenlandske part oplever store vanskeligheder med at blive optaget i det danske samfund. Og ifølge mine klienter skyldes dette desværre ikke kun job-vanskeligheder og sprogbarrierer.

Kan det være umuligt at undgå skilsmisse?

I mange tilfælde kunne jeg have ønsket, at parret var kommet måske to år tidligere, så problemet ikke var så fastlåst. Som hovedregel er det dog aldrig for sent at opsøge parterapi og dermed forsøge at undgå skilsmisse.

I nogle tilfælde kan fokus dog desværre være at skilles på en ordentlig og værdig måde, hvilket er særlig vigtigt, hvis der er børn involveret. På den måde undgår man en højkonflikt skilsmisse.

Artikel: 6 måder at puste nyt liv i passionen

Jeg har for nogle år siden skrevet artiklen: “6 måder til at puste nyt liv i passionen“. Artiklen kan forhåbentligt være med til at inspirere jer.

Leder du efter en god parterapeut? Kontakt mig

Ønsker du at bestille en tid, eller har du nogle spørgsmål til mine teknikker eller priser på parterapi og et forløb hos mig, så kontakt mig endelig.

RING TIL MIG   SKRIV TIL MIG

Psykologisk parterapi hjælper, hvis den ene har problemer

Parterapi kan også hjælpe, hvis den ene part har et særligt problem eller traume som for eksempel incestvoldtægt, opvækst i en dysfunktionel familie m.m.

Som udgangspunkt vil jeg i sådanne tilfælde anbefale, at begge partnere deltager i terapien, fordi det kan øge parrets tæthed og forståelse for hinanden. Dette da den anden part kan følge med i en given udvikling men også supplere med oplysninger.

Er der noget der taler imod parterapien, såsom fjendtlighed mellem parterne, anbefaler jeg individuel terapi.

Er der tale om en voldelig partner, ludomani, alkoholmisbrug eller andet, som er særlig svært at tale om, er det ofte ekstra vigtigt, at partneren deltager for at sikre, at sandheden kommer på bordet.

Det vil således altid være en fordel at møde op sammen, hvis ikke det handler om ”hemmeligheder”. Det kan nemlig skabe utryghed, hvis ikke begge har mødt mig.

Autorsieret psykolog, sexolog & parterapeut
CVR: 32113060
Telefon: +4528265803
E-mail: kontakt@hannepedersen.dk