Incest & pædofili

Psykolog med praktisk og teoretisk indsigt

Jeg har arbejdet med kvinder udsat for seksuelle overgreb i barndommen siden 1982. Og jeg har arbejdet i en alternativ, frivillig rådgivning i 15 år – delvist som studerende.

Jeg skrev afsluttende speciale om mænd, som var blevet udsat af seksuelle overgreb i barndommen begået af deres mor eller stedfar. Specialet var baseret på ca. 15 interviews.

Efterfølgende har seksuelle overgreb været en væsentlig del af mit arbejde som privatpraktiserende psykolog i København.

Jeg har også ledet hjælp-til-selvhjælps grupper for kvinder udsat for incest/pædofili eller andre seksuelle overgreb i barndommen.

Symptomerne på overgreb er mangfoldige:

 • Selvmordsforsøg
 • Skære i sig selv
 • Spiseforstyrrelser
 • Mindreværd
 • Skyldfølelse
 • Angst
 • Seksuelle problemer
 • Alkoholisme
 • Narkomani
 • Voldtægt – en eller flere
 • Depression
 • Massive problemer i parforholdet
 • Risiko for at egne børn bliver misbrugt
 • Prostitution

Kun få overgreb fører til retssag

Seksuelle overgreb mod børn og voksne inden for familien benævnes incest/pædofili og gælder enhver form for seksuelt overgreb.

Det kan være voldtægt, anal voldtægt, oralsex og tvungen sex med dyr samt blufærdighedskrænkelser såsom at skulle se pornofilm, overvære sex med andre eller være udsat for blottelse.

Seksuelle overgreb uden for familien betegnes typisk pædofile overgreb. Der kan være tale om spejderleder, ældre barn, skolelærer, barnepige m.m.

De pædofile er superdygtige til at spotte de børn, som være særligt nemme at lokke ” i fælden”, fordi de er ensomme og/eller omsorgssvigtede. Før i tiden lokkede børnelokkeren med fedtede slikposer eller kattekillinger.

I dag er det mere avanceret. Børn kan f.eks. blive lokket med dyrt computerudstyr og lækker pizza. Hvilket barn vil ikke falde i?

Den pædofile tilbyder måske også at hjælpe med lektier og pludselig er barnet havnet i en noget for noget situation.

Seksuelle overgreb fører sjældent til en domfældelse med mindre, at der er massive beviser som markante skader på kønsorganerne, påfaldende børnetegninger, påfaldende adfærdsændring som at begå seksuelle overgreb mod andre børn eller vidner. Jo yngre børnene er, jo sværere er det at få anklagemyndigheden til at rejse tiltale

Seksuelle overgreb begået af helt fremmede er uhyre sjældne, og de fører oftest til sigtelse grundet sagens alvorlighed.

Behandling af incest/pædofili

Det skal understreges, at et enkelt symptom på denne liste ikke nødvendigvis skyldes seksuelle overgreb i barndommen, og at alle symptomer kan skyldes anden form for omsorgssvigt i barndommen.

Behandling af voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb kan først og fremmest handle om bearbejdelse af skyldfølelse og skam, som er hyppige symptomer. Herefter at genetablere tilliden til egne ”alarmklokker” og at turde handle på dem.

Der vil selvklart altid tages fat i dine aktuelle behov for bearbejdning, som kan være noget helt andet end eksempelvis skyld og skam. Der vil ofte være tale om et længerevarende forløb, da der typisk er en del symptomer.

Jeg vil pointere, at et enkelt overgreb kan være lige så traumatisk for et menneske som for ham/hende, der er blevet krænket i 5 år.

Konsekvenserne af seksuelle overgreb er betinget af omstændighederne. Her tænker jeg bl.a. på voksenomsorg, opmærksomhed på barnet, hvorvidt nogle har troet på barnet m.m.

Hvert tiende barn bliver udsat for incest/pædofili

Det er min erfaring, at ganske mange har været udsat for seksuelle overgreb.

En undersøgelse af Ingrid Leth når frem til, at ca. hver tiende har været udsat for seksuelle overgreb. Det vil sige, at der i enhver skoleklasse befinder sig to børn, som har været udsat for overgreb.

Den pågældende undersøgelse viser i øvrigt også, at der ikke begås flere overgreb i dag end for 50 år siden. Der er blot kommet mere fokus på problemet blandt andet på grund af kvindebevægelsens arbejde.

I betragtning af at ganske få overgreb anmeldes, antages det, at mørketallet (ikke anmeldte forhold) er uhyre stort.

Ring eller skriv til mig

Ønsker du at bestille tid til en behandling, er du velkommen til at kontakte mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du nu få 200-300 kr. i tilskud pr. time hos autoriserede psykologer, hvis du har været udsat for overgreb før det fyldte 18. år.

Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud til andre psykologiske problemstillinger blandt andet depression.

Grundet nedskæringer af satspuljemidlerne, er det ikke længere muligt at søge om 11 timers gratis terapi hos autoriserede psykologer.

Der er istedet etableret CSM-centre i Danmark (Center for seksuelt misbrugte), hvor der er mulighed for individuel- og gruppeterapi.

Der er desværre en betragtelig ventetid.

RING TIL MIG   SKRIV TIL MIG

Incest/pædofili efterlader altid ar

Seksuelle overgreb i barndommen efterlader altid et sår i sindet.

Nogle kvinder (og ganske mange mænd) fortrænger fuldstændigt overgrebet, hvor erindringerne eksempelvis først dukker op i forbindelse med selv at få et barn eller blive far. Andre prøver at glemme det.

Overgrebene vil dog under alle omstændigheder sætte sine spor.

Autorsieret psykolog, sexolog & parterapeut
CVR: 32113060
Telefon: +4528265803
E-mail: kontakt@hannepedersen.dk