Incest

Mange års erfaring med behandling af incest og øvrige sexuelle overgreb

Praktisk og teoretisk indsigt!

Jeg har arbejdet med kvinder udsat for sexuelle overgreb i barndommen siden 1982 og var i alt 15 år i en alternativ, frivillig rådgivning delvist som studerende. Jeg skrev afsluttende speciale om mænd, som var blevet udsat af sexuelle overgreb i barndommen begået af deres mor eller stedfar. Specialet var baseret på ca. 15 interviews. Efterfølgende har sexuelle overgreb været en væsentlig del af mit arbejde som privatpraktiserende psykolog. Jeg har også ledet hjælp-til-selvhjælps grupper for kvinder udsat for incest eller andre sexuelle overgreb i barndommen.

Kun få overgreb fører til retssag

Incest er den gængse betegnelse for enhver form for sexuelle overgreb samt blufærdighedskrænkelser. Det er kun ganske få af disse overgreb som anmeldes og fører til en retssag mod krænkeren. Forældelsesfristen er 10 år efter, at ofret er fyldt 18 år og er myndig. De fleste sexuelle overgreb foregår indenfor familien – der kan typisk være tale om far, stedfar, bror, onkel mm. (i sjældne tilfælde søster eller mor). Sexuelle overgreb udenfor familien kan typisk begås af pædagoger, ansatte indenfor idræt, spejderledere, ”barnepiger” m.m. Det er uhyre sjældent, at børn udsættes for overgreb fra en helt fremmed. Sexuelle overgreb kan gå fra beluring af barnet, blufærdighedskrænkelse (krænkeren blotter sig), tvungen onani, oralsex, samleje henholdsvis vaginalt- og analt gående til decideret voldtægt. Overgrebene vil typisk strække sig over flere år.

Hvert tiende barn bliver udsat for incest

Det er min erfaring, at ganske mange har været udsat for sexuelle overgreb. En undersøgelse af Ingrid Leth når frem til, at ca. hver tiende har været udsat for sexuelle overgreb. Det vil sige, at der i enhver skoleklasse befinder sig to børn, som har været udsat for overgreb. Den pågældende undersøgelse viser i øvrigt også, at der ikke begås flere overgreb i dag end for 50 år siden. Der er blot kommet mere fokus på problemet blandt andet på grund af kvindebevægelsens arbejde. I betragtning af, at ganske få overgreb anmeldes, antages det, at mørketallet (ikke anmeldte forhold) er uhyre stort.

Incest efterlader altid ar

Sexuelle overgreb i barndommen efterlader altid et sår i sindet. Nogle kvinder (og ganske mange mænd) fortrænger fuldstændigt overgrebet, hvor erindringerne eksempelvis først dukker op i forbindelse med selv at få et barn eller blive far. Andre prøver at glemme det. Overgrebene vil dog under alle omstændigheder sætte sine spor.

Symptomerne på overgreb er mangfoldige:

 • Selvmordsforsøg
 • Skære i sig selv
 • Spiseforstyrrelser
 • Mindreværd
 • Skyldfølelse
 • Angst
 • Seksuelle problemer
 • Alkoholisme
 • Narkomani
 • Voldtægt – en eller flere
 • Depression
 • Massive problemer i parforholdet
 • Risiko for at egne børn bliver misbrugt
 • Prostitution

Behandling af incest

Det skal understreges, at et enkelt symptom på denne liste ikke nødvendigvis skyldes seksuelle overgreb i barndommen, og at alle symptomer kan skyldes anden form for omsorgssvigt i barndommen.
Behandling af voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb kan først og fremmest handle om bearbejdelse af skyldfølelse og skam, som er hyppige symptomer, og herefter at genetablere tilliden til egne ”alarmklokker”, og at turde handle på dem. Der vil selvklart altid tages fat i dine aktuelle behov for bearbejdning, som kan være noget helt andet end eksempelvis skyld og skam. Der vil ofte være tale om et længerevarende forløb, da der typisk er en del symptomer.

Ring eller skriv til mig!
Ønsker du at bestille tid til en behandling, er du velkommen til at ringe til mig på +4528265803 eller sende en mail

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du nu få 200 kr. i tilskud pr. konsultation hos autoriserede psykologer, hvis du har været udsat for overgreb før det fyldte 18. år. Sygeforsikringen Danmark yder også tilskud til andre psykologiske problemstillinger blandt andet depression.

Grundet nedskæringer af satspuljemidlerne, er det ikke længere muligt at søge om 11 timers gratis terapi hos autoriserede psykologer. Der er i stedet etableret tre behandlingssteder i alt hele landet – CSM (Center for Seksuelt Misbrugte), hvor der er mulighed for, med en aktuelt betydelig ventetid, at søge individuel- og gruppebehandling.