Fundamentalistisk opvækst

En fundamentalistisk opdragelse kan finde sted inden for alle religiøse sammenhænge. Jehovas Vidner, Indre Mission, Luthersk Mission, Pinsebevægelsen, den muslimske tro m.m.

Det er vigtigt at understrege, at der indenfor disse trosretninger også er mennesker, som ikke har et strengt fundamentalistisk syn på levevis og opdragelse.

Politiske bevægelser kan også være fundamentalistiske. Eksempelvis de tidligere maoistiske skoler og Tvindskolerne.

Lær at sætte egne grænser

Vælger du at komme i terapi hos mig, vil terapien dreje sig om at styrke dig i at udvikle en indrestyring.

Ud over det vil fokus også være på, at du lærer at erkende, gerne i detaljer, hvad du præcist oplevede som forkert/overgreb i barndommen.

En sådan terapeutisk bearbejdning har ikke nødvendigvis som resultat, at klienten bryder med forældre.

Oftere ser jeg, at mine klienter i højere grad bliver i stand til at sætte sine egne grænser.

På den måde lærer hun/han at beskytte sig selv.

En ændret adfærd kan i nogle tilfælde også ændre forældrenes adfærd. I nogle tilfælde er relationen så destruktiv, at det kan være bedst at støtte klienten i separation fra forældrene.

Der vil typisk være tale om et længere terapiforløb i disse tilfælde men med store mellemrum i terapiforløbet.

Normer om ubetinget lydighed

En fundamentalistisk opvækst betyder generelt, at barnet bliver ydrestyret frem for indrestyret.

Det vil sige, at barnet pålægges en række normer såsom ubetinget lydighed overfor forældrene samt klare og strenge retningslinjer for, hvordan livet skal leves.

Barnet fastholdes i den fundamentalistiske tro med trusler om at komme i helvede eller blive udstødt af trossamfundet.

Ofte bliver barnet også truet med udstødelse af familien. Skyld og skam bliver efterhånden så indpodet, at barnet fortrænger eller i hvert fald prøver at fortrænge egne lyster, behov og spørgsmål.

Kritiske spørgsmål bliver sjældent tolereret.

Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så er du opvokset i en fundamentalistisk miljø.

Som voksen er det langt fra sikkert, at du er bevidst om, at der har været tale om en fundamentalistisk påvirkning, selvom du eksempelvis er blevet truet med, at helvedet lå forude, hvis du ikke stoppede med at ryge.

Få hjælp

Har du brug for at komme i behandling hos mig eller ligger du inde med spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg sidder klar til at hjælpe dig videre med den rette behandling.

RING TIL MIG   SKRIV TIL MIG

Føler du skyld og skam?

Er du opdraget i et fundamentalistisk miljø, vil du som regel føle skyld- og skamfølelser.

Jeg oplever, at mange af mine klienter eksempelvis ofte har problemer med at have et normalt sexliv. Et andet problem kan være børneopdragelse, fordi der er lagt afstand til opvæksten, men der kan være vanskeligheder med at få nye værdier, andet end at være imod det oprindelige.

Problemet ved ydrestyring er, at barnet ikke som andre i løbet af opvæksten får udviklet en sund personlighed. Personligheden som gør dem i stand til at vurdere, tænke selvstændigt, handle udfra egen vilje, vurdering, moral m.m.

Autorsieret psykolog, sexolog & parterapeut
CVR: 32113060
Telefon: +4528265803
E-mail: kontakt@hannepedersen.dk