Andre problemstillinger

Flere terapiformer

I min praksis tilbyder jeg også terapi af problemstillinger såsom angst, mindreværd, manglende evne til at sætte grænser, jalousi, tvangsforestillinger, problemer med forældre eller egne børn, depressioner m.m. Er det aktuelt, kan jeg også evt. medinddrage det menneske, som klienter oplever at have problemer med. Der kan eksempelvis være tale om at tale med mor og datter sammen eller lignende, selv om der er tale en individuel terapi. Jeg arbejder ikke med børn men kun med unge og voksne, som jeg har en årelang erfaring med at støtte/yde terapeutisk bistand.

Livshistorie

En effektiv måde, som jeg også tit bruger i forbindelse med andre problemstillinger er, at klienten opfordres til at skrive sin livshistorie gående fra barndom op til nu. Livshistorien kan hjælpe klienten med at se eventuelle mønstre. For mig fungerer det som et arbejdspapir. Mange klienter bliver glade for at arbejde med at skrive livshistorien. Er der skrivevanskeligheder, kan livshistorien eksempelvis udarbejdes i punktform. En anden måde at arbejde med det aktuelle problem kan være at skrive til det menneske, som volder problemer. Der vil jo være tale om både mange negative og positive følelser i forhold til den pågældende.

Kemi og tillid

Efter første samtale med klienten, hvor jeg prøver at indkredse problemet, laver vi en ny aftale, som kan aflyses, og klienten mærker efter om kemi og tillid er i orden.
Afhængig af problemets art, kan der være tale om kortere eller længere behandlingstid tid. Arbejdet med patientens livshistorie kan effektivisere forløbet såvel som hvis klienten også udenfor terapien er ivrig efter at søge årsager til problemet.

Læs mere om min profil!. Hvis du har interesse i det, kan du også læse de mange artikler, jeg har skrevet til aviser og psykologiske tidsskrifter gennem tiden. Kontakt mig på +4528265803 eller via email kontakt@hannepedersen.dk.